ปราสาทสเนิง

ปราสาทสเนิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อยู่หมู่บ้าน สเนิงขางเกิต ตำบลสเนิง อำเภอบานอน มันมีอยู่ในภาคตะวันตกมีระยะทาง 22.58 กิโลเมตรจากเมืองพระตะบอง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังวัดในทิศทางตะวันตกบนถนนแห่งชาติ เลขที่57 จากศาลากลางจังหวัดพระตะบองตามทิศทางตะวันตกจนถึงปราสาทและ มันตั้งอยู่พิกัด X: 288704, Y:1434063(ดูในแผนที่ด้านหลัง) ปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 และแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ สเนิงทางทิศตะวันออกและสเนิงทางทิศตะวันตก ทั้งสองปราสาทนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน สเนิงขางเกิต ตำบลสเนิง อำเภอบานอน ปราสาทสร้างขึ้นจากอิฐบนเนินดินมีความยาว 30 เมตรและกว้าง 20 เมตรในรูปแบบของเจดีย์สามส่วนที่แยกต่างหาก ปราสาทมีรูปแบบคล้ายกับปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 ที่อยู่ด้านหลังมีวัดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่วัด ปราสาทสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ง่ายทุกวัย เพราะมันตั้งอยู่บนถนนแห่งชาติเลขที่57 ในบริเวณด้านหน้าปราสาทมีวัดโบราณซึ่งชาวบ้านเขมรสมัยนั้นเป็นผู้สร้างไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเป็นวัดโบราณที่มีประติมากรรมมีลวดลายงดงามอยู่ติดกับผนังวัด นอกจากนี่ทางด้านหลังวัดจะมีบ่อน้ำโบราณขนาดใหญ่ไว้ใช้สำหรับชาวบ้านใช้เป็นประจำด้วย

120 thoughts on “ปราสาทสเนิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น