ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ី ធី ប៊ី ខនថេន័រ (BTB Container)

ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ី ធី ប៊ី ខនថេន័រ (BTB Container) ស្ថិតក្នុងភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង (ចូលតាមផ្លូវសណ្ឋាគារឃីងហ្វី) មានលក់ម្ហូបកុម្មង់ច្រើនមុខដែលមានអនាម័យខ្ពស់ រសជាតិឆ្ញាញ់ ភេសជ្ជៈចម្រុះគ្រប់មុខ សេវាល្អ ទីតាំងបរិយាកាសរ៉ូម៉េនទិក អមដោយតន្រ្តីពិរោះៗ។អញ្ជើញមកលេងបាត់ដំបង កុំភ្លេច ប៊ីធីប៊ី ខនថេន័រ ដើម្បីទម្លាក់ចោលនូវអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអោយអស់ 🍺🍷🥂🍽🌺លេខទំនាក់ទំនង ០៩៨ ៣០៣ ៥៥៤ផែនទី https://goo.gl/maps/XZqXmKkeR4Nsqvjy5