ភោជនីយដ្ឋាន រាត្រីបាត់ដំបង

ភោជនីយដ្ឋាន រាត្រីបាត់ដំបង ស្ថិតក្នុងភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង (ខាងជើងសាលាខេត្តបាត់ដំបង) មានបម្រើអាហារពេលព្រឹក ថ្ងៃ និងល្ងាច ប្រកបដោយអនាម័យ ស្តង់ដា រសជាតិ និងបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្រាយ។លេខទំនាក់ទំនង ០១២ ៤៣៩ ២៣២ /០១៦ ៥៤៧ ៥៥៧ផែនទី https://goo.gl/maps/qt6mpyjrswvu3Ycf6