ភោជនីយដ្ឋាន ក្រុងបុរាណ

ភោជនីយដ្ឋាន ក្រុងបុរាណជាភោជនីយដ្ឋានដែលបម្រើសេវាម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ ប្រកបដោយផាសុកភាព អនាម័យ រសជាតិ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងតម្លៃដ៏សមរម្យ។ក្នុងឱកាសពិសេស ក្រុងបុរាណផ្តល់ជូននូវការថែមជូនភេសជ្ជៈ ១មុខឥតគិតថ្លៃ ចំពោះការគាំទ្រចាប់ពី ២មុខឡើងទៅ។អាសយដ្ឋាន: ភូមិអូរខ្ជាយ សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់Tel: 070 61 62 71“ក្រុងបុរាណ ផ្តល់ឲ្យអ្នក នូវរសជាតិដែលអ្នកចង់បាន”