រីសត RAVORN VILLA Boutique​ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

អាហារពេលព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានបម្រើនៅភោជនីយដ្ឋាន ដែលមានលក្ខណៈពិសេសម្ហូបអាស៊ីនិងលោកខាងលិច។
បុគ្គលិកនិយាយភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស!

T : +855 96 8999967
T : +855 93 613761
E : booking@ravornvillaboutique.com
E : info@ravornvillaboutique.com
W : www.ravornvillaboutique.com

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។