ភោជនីយដ្ឋាន Creperie ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

យើងមានប្រភេទផ្កាឈីសដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចជាចេកជាមួយទឹកជ្រលក់សូកូឡាធ្វើដោយទឹកដោះគោ caramel ប៊ឺអំបិល (មាន់ពី Brittany) Rambo Rambo ឬ Grand Marnier ។


085 662 530 – 053 732 616
https://www.facebook.com/creperiebattambang/