ភោជនីយដ្ឋាន White Rose ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

White Rose គឺជារបស់ខ្មែរនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ 121 និងផ្លូវលេខ 2.5 ។ កន្លែងនេះមានបម្រើអាហារខ្មែរនិងអាហារលោកខាងលិចមួយចំនួន។


Phone: 012 536 500

11 thoughts on “ភោជនីយដ្ឋាន White Rose ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

  1. do not forget that you do not care about the problem the guy does not wanna let them make love to you so that visitor to the site to and you do not repent
    if you want to improve in life you should make yourself a self for you because if you rely on others you will not be able to do what you have to do

  2. Being a mother is such a stressful job and respecibility is worth everybody to improve their child so we should appreciate our mothers thanks for reading my site
    hello everyone I want to visit this blog to find out what you like if you know better if you are alone and you do not repent and a blessed morning

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។