ដាយមឹន រីស៊ត សំឡូត

ដាយមឹន រីស៊ត សំឡូត

បង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកចំពោះមនុស្សជាទីស្រលាញ់តាមរយះការបបួលគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិមកបោះតង់នៅ ដាយមឹន រីស៊ត

ប្រសិនបើលោកពូ អ្នកមីង បងៗមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បោះតង់ ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធក្នុងទឹកដីភូមិបរឡាងថ្មី ស្រុកសំឡូត  ខេត្តបាត់ដំបង

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់

☎️ 011968888 / 060373535