การจัดแพ็คเก็จทัวร์

ชาวต่างชาติมากมายที่มาเยี่ยมชมเมืองพระตะบองส่วนใหญ่พวกเขาเดินทางผ่านจังหวัดพระตะบองจึงแวะเที่ยวประมาณครึ่งวันหรือวันเดียว ซึ่งเขาไม่ได้ทราบว่าพวกเขาจะต้องไปเที่ยวที่ไหนเพราะเขาไม่เคยรู้จักเมืองพระตะบอง ฉะนั้นการจัดแพ็คเก็จทัวร์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวของสถานที่ซึ่งพวกเขาควรจะไปตรงกับเวลาที่พวกเขามี

๖.๑. การจัดแพ็คเก็จทัวร์ระยะเวลา๒วัน

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีเวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นในการเยี่ยมชมหรือเที่ยวเมืองพระตะบอง ฉะนั้นพวกเขาอาจจะตรวจสอบ แพ็คเก็จทัวร์เกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาควรจะไปชมในเมืองพระตะบอง เขาสามารถเยี่ยมชมพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ อย่างเช่น เมืองพระตะบอง อำเภอบานอน และอำเภอเอกพนม

๖.๑.๑. เมืองพระตะบอง

อาคารประวัติศาสตร์/ พิพิธภัฑ์ประจำจังหวัด /วัดโบราณ/ หมู่บ้านวัฒนธรรม

การเดินทางไปยังสถานที่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเหลืออยู่ตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่เงศส ตลอดทางหมายเลขสองครึ่งระหว่งตลาดนัดและจะชมอาคารโบราณตลอดทางหมายเลข๑ ทุกท่านแค่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีในการเดินทางและเยี่ยมชมพร้อมกับถ่ายรูปเพื่อเป็นความทรงจำที่อยู่รอบๆสถานที่นั้นด้วย

นอกจากนั้นเราจะเดินทางต่อไปยังพิพิธภัฑ์ประจำจังหวัด ที่นั้นคุณสามารถชมประติมากรรมและวัตถุโบราณที่มีในจังหวัดส่วนที่นั้นก็จะมีคนที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณทั้งนั้นด้วย เยี่ยมชมพิพิธภัฑ์ระยะเวลาประมาณ๓๐นาทีและต่อมาเราจะเดินทางไปยัง วัดตำแรยซอ และ วัดกำแพง ที่มีอายุประมาณ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว อยู่ที่นั้นคุณสามารถชมลวดหลายเขมรดังเดิมแท้ๆได้ ทุกท่านแค่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเท่านั้นในการชมวัดทั้งสองที่นี้

ทุกท่านควรจะเดินทางไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมของเมืองพระตะบองเป็นหมู่บ้านที่รักษาสถาปัตยกรรมนี้ไว้ พร้อมกับชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะการประกอกอาชีพด้านการเกษตรแบบโบราณที่ถูกแบ่งออกเป็น ๓ เช่น

 • เยี่ยมชมบ้านโบราณ ในหมู่บ้านวัดโกที่มีอายุการประมาณเกือบ๑ศตวรรษมาแล้ว พร้อมกับเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในสมัยโบราณ นอกจากนั้นเราสามารถแบ่งปันวิธีการดำรงชีวิตของเจ้าของบ้านด้วย ผู้ชมสามารถจะชมวิธีการทำขนมของเขมรอย่างเช่นขนมเทียนหรือขนมอีกมากมายเป็นต้นพร้อมกับการชิมรสชาติของขนมและซื้อได้ตามความต้องการของเราอีกด้วย ส่วนการเข้าร่วมนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเพื่อสนุกกับหมู่บ้านโบราณ
 • นอกจากเยี่ยมชมบ้านโบราณและการเกษตรแบบโบราณอยู่ที่กอมโปงสีมามาแล้ว เราสามารถเห็นระเบียบแบบแผนในการทำการเกษตรและเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งบรรพบุรุษได้รักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นใหม่จนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นหมู่บ้านการเกษตร ส่วนการเยี่ยมชมที่นี้ต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
 • ต่อมาเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านขสัจโปยที่อยู่ติดกับหมู่บ้านกอมโปงสีมาเพื่อสนุกสนานกับสวนผลไม้และลองชิมรสชาติของผลไม้หลายชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่ การเสียสละเวลาประมาณ ๓๐นาทีของคุณในหมู่บ้านผลไม้นี้ ทุกท่านก็จะเห็นทัศนียภาพของสวนผลไม้และจะได้รับความอร่อยจากผลไม้สดๆ
 • เมื่อคุณกลับมาเมือง ทุกท่านอย่าลืมใช้เวลาประมาณ ๓๐นาทีเพื่อจะเยี่ยมชมสถานที่ขายของฝากที่มีขายในตลาดอัปสรา ส่วนตลาดอัปสรามีขายของฝากที่เราสามารถซื้อเพื่อฝากญาติพี่น้องของเราได้เพราะเขาไม่ได้มากับเราด้วยและเก็บมันเป็นความทรงจำที่เราได้มาเที่ยวพระตะบองด้วย

๖.๑.๒. อำเภอบานอน

       ถ้าคุณชอบเยี่ยมชมอำเภอบานอน คุณสามารถเลือกตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

 • สวนองุ่น/ปราสาทบานอน/พระอาทิตย์ตกบนเนินพนมสมโปว์ล

ช่วงบ่ายทุกท่านสามารถเดินทางตามถนนไปยังปราสาทบานอน และเราสามารถแวะเข้าไปสวนองุ่นประมาณชั่วโมงหนึ่ง เพื่อนเยี่ยมชมสวนองุ่นที่มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศกัมพูชาและลองชิมไวน์องุ่นที่ทำโดยฝีมือของประชาชนเขมรแท้ๆ

ต่อมาเราก็สามารถเดินทางไปยังปราสาทบานอนได้เราแค่ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงหรือ๒ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นในการปีนเขาเพื่อจะเยี่ยมชมปราสาทบานอนที่ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาที่มีความสูง๘๐เมตร ส่วนปราสาทนี้สร้างขึ้นมาคล้ายๆกับปราสาทนครวัด เราสามารถเยี่ยมชมลวดลายบนตัวปราสาท ทัศนียภาพรอบเขาและสัมผัสกับบรรยากาศบริสุธิ์บนยอดเขา     โดยเฉพาะเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกบนพนมสมโปว์ลที่มีทัศนียภาพสวยงาม

 • พนมสมโปว์ล/ปราสาทสเนิง/พนมกรอปือ/เขือนกัมปิงปูย

ทางเสือกที่๒ของคุณคือสามารถเดินทางไปยังพนมสมโปว์ลได้ คุณสามารถเที่ยวบนยอดเขาและเชิงเขาใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งหรือ๒ชั่วโมงได้ตามความต้องการของคุณ ต่อมาเราเดินทางไปยังปราสาทสเนิงที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้ในศตวรรษที่๑๒แล้วมีลักษณะเหมือนเจดียมีจำนวนสาม คุณสามารถเยี่ยมชมประมาณ๓๐นาทีตามความต้องการของคุณได้ ต่อมาเรากลับมาถนนเดิมแล้วเลี้ยวไปตามถนนเส้นหนึ่งที่เขียนป้ายว่าเขือนกัมปิงปูยและเดินทางจนเราข้ามภูเขาหนึ่งที่ชื่อว่าพนมกรอปือ คุณสามารถใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเพื่อจะแวะชมพนมกรอปือที่มีความเกี่ยวข้องกันกับพนมสมโปว์ลและวัดพนมออนเดิกที่อยู่ติดกับเชิงพนมกรอปือ ต่อมาเราสามารถเดินทางไปยังเขือนกัมปิงปูยต่อได้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสมัยโปล โป๊ด ทุกท่านจะได้รับความรู้สึกสนุกสนานพร้อมทัศนียภาพสวยงามกับเขือนน้ำกว้างใหญ่ตะการตา และก็จะมีที่เล่นน้ำอีกด้วย อีกอย่างหนึ่งคุณก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารตอนเย็นตามที่ต้องการได้ก่อนที่คุณกลับมาเมือง

๖.๑.๓ อำเภอเอกพนม

ปราสาทเอกพนม/เยี่ยมชมสถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวนของประชาชน/ทุ่งสังหารที่วัดสำโรงคนง/สถานที่ทำข้าวหลาม/ สถานที่ทำแหนมปลา

ปราสาทเอกพนมเป็นทางเลือกที่สามทซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชมได้ในระยะเวลาครึ่งวัน ทุกท่านสามารถเดินทางไปยังปราสาทเอกพนมได้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมและเราสามารถเยี่ยมประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะชมทัศนียภาพที่สวยงามกับบรรยากาศบริสุทธิ์ เมื่อกลับมาอย่าลืมเสียสละเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะเยี่ยมชมสถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าของบ้านและคุณจะเข้าใจวิธีการทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวนอีกด้วย

ต่อมาเราจะเดินทางตามป้ายบอกทางไปยังวัดสำโรงคนงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และก็เป็นทุ่งสังหารตั้งแต่สมัยโปล โป๊ดโดยใช้เวลา๓๐นาทีในการรับชม อยู่แถวนั้นเราก็สามารถชมวิธีทำข้าวหลามของประชาชนพื้นที่

โดยใช้เวลา๒๐นาทีแล้วต่อมาคุณสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านเปรก คะโป๊บที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนประกอบอาชีพทำแนมปลาซึ่งมีรสชาติอร่อยและมีชื่อเสียงอีกด้วย ทุกท่านสามารถเสียสละเวลาประมาณ๓๐นาทีเพื่อจะเที่ยวในพื้นที่นั้นด้วย

อำเภอพระตะบองเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองพระตะบองและมีหมู่บ้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีวัดโบราณที่กำลังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมที่นั้นเพื่อจะได้เห็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจองเขมรดั้งเดิมที่ยังคงอยู่เช่นเครื่องมือประกอบในการทำการเกษตร งานทอผ้า การแกะสลักสิ่งต่างเพื่อนำมาตกแต่งที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นลวดลายของเขมรโบราณพร้อมกับวัตถุโบราณถูกตั้งไว้ให้ดูมากมายซึ่งมีคุณค่ากับฝีมือของสถาปัตยกรรมด้านศาสนาศิลปะเขมรพร้อมกับภาพวาดต่างๆ โดยเฉพาะในโอกาสกิจกรรมทางศาสนาแต่ละครั้งก็จะมีชาวบ้านเดินทางมาเที่ยวมากมาย

๖.๑.การจัดแพ็คเก็จทัวร์ระยะเวลา๑วัน

ถ้าคุณมีเวลาทั้งวันในการเที่ยว คุณสามารถมีโอกาสจะเที่ยวหลายที่ได้ แพ็คเก็จทัวร์จะช่วยให้คุณสามารถจัดเที่ยวสะดวกขึ้นและจะแนะนำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะไปสถานที่ใดเพื่อตรงกับความชอบและระยะเวลาที่คุณมี แพ็คเก็จทัวร์คือมีหลายทางเลือกตามความต้องการและชอบของคุณซึ่งมีการอธิบายต่อไปนี่

 • ทางเลือกที่หนึ่ง/ หมู่บ้านวัฒนธรรม/ พนมร่มสายเซาะ/ พนมบานอน /สวนองุ่น/ สวนซอร์ เค็ง/ เยี่ยมชมเมืองพระตะบองตอนเย็น

คุณสามารถเดินทางบนถนนหมายเลขหนึ่งเลียบริมแม่น้ำสตึงสังแก ไปยังหมู่บานวัฒนธรรมคุณสามารถจะสนุกสนานกับชาวบ้านและมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์โบราณแบบประเพณีของเขาพร้อมกับผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยแล้วคุณสามารถพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่นั้นได้ คุณก็สามารถเที่ยวในสถานที่นั้น๔ชั่วโมงหรือก่วานี้ก็ได้

นอกจากนี่คุณสามารถเยี่ยมชมปราสาทบานอนได้โดยใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงโดยเดินชมรอบๆและขึ้นไปบนยอดเขาบานอนเพื่อจะชมทัศนียภาพจากยอดภูเขาด้วย ต่อมาคุณสามารถกลับไปเมืองพระตะบองได้แต่อย่าลืมแวะเข้าไปชมสวนองุ่นโดยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงซึ่งมีแค่พื้นที่เดียวในประเทศกัมพูชาพร้อมกับลองชิมรสชาติไวน์ที่ผลิตจากประเทศกัมพูชา

เมื่อกลับเข้าเมืองคุณก็สามารถชมทัศนียภาพสวนสาธารณะต่างๆที่มีคนมากมายพร้อมกับบรรยากาศบริสุทธิ์ในตอนเย็นด้วย นอกจากนี้คุณก็สามารถเยี่ยมชมทัศนียภาพอีกมามายตามความต้องการของคุณ

 • ทางเลือกที่สอง /ปราสาทสเนิง/ พนมกระปือ/ เขื่อนกัมปิงปูย/ พนมสมโปว์ล/ พนมร่มสายเซาะ/ พนมบานอน/ สวนองุ่น /ทัศนียภาพเมื่อพระตะบองต้องเย็น

คุณสามารถเดินทางบนถนนแห่งชาติหมายเลข๕๗เดินทางไปยังปราสาทสเนิงซึ่งมีระยะทางประมาณ๒๒.๕๙๘กีโลเมตรจากตัวเมืองคุณสามารถใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเยี่ยมชมวัฒนธรรมพื้นที่ได้ ต่อมาเมื่อคุณกลับเข้าเมืองคุณสามารถเดินทางไปยังเขื่อนกัมปิงปูยได้โดยผ่านพนมกรอปือคุณควรใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเยี่ยมชมทัศนียภาพบนยอดภูเขาและประวัติของภูเขาที่เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านโบราณเกี่ยวกับ พนมสมโปว์ล พนมตรุงมอนตรุงเตียและพนมร่มสายเซาะ ต่อมาคุณต้องเดินทางไปยังเขื่อนน้ำประวัติศาสตร์กัมปิงปูยเพื่อจะชมและว่ายน้ำ ล่องเรือ พร้อมกับพักผ่อนรับประทารหารกลางวันประมาณ๓หรือ๔ชั่วโมง สถานที่ที่๔จะต้องเดินทางไปยัง พนมสมโปว์ลเพื่อเยี่ยมชมถ้ำต่างๆที่อยู่บนยอดภูเขาพร้อมกับทัศนียภาพสวยงามจากยอดเขา นอกจากนี้คุณสามารถเดินทางไปพนมบานอนตามเส้นทางลัดฉะนั้นคุณจะเดินทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวพนมร่มสายเซาะ คุณควรใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเยี่ยมชมเขานี่เพื่อรับความรู้สึกสดชื่น ต่อมาคุณสามารถเดินทางไปปราสาทบานอนพรัอมกับเยี่ยมชมพื้ที่นั้นประมาณ๓ชั่วโมงตามความต้องการของคุณ ต่อไปคุณสามารถกลับมาเมืองได้ แต่อย่าลืมเสียสละเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเยี่ยมชมสวนองุ่นและลองชิมรสชาติไวน์ของชาวบ้าน เมื่อคุณกลับเข้าเมืองคุณสามารถชมทัศนียภาพตอนเย็นของเมืองพระตะบองได้ตามความต้องการของคุณด้วย

 • ทางเลือกที่สาม/ปราสาทเอกพนม/ สถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน/ ชุมชนทำแหนมปลา/วัดสำโรงคนง

สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเอกพนมเป็นสถานที่แบบวัฒนธรรมของชาวบ้านเอกพนมและเมืองรพระตะบอง คุณควรจะเสียสละเวลาประมาณ๒ชั่วโมงหรือเกินกว่านี่ในการเยี่ยมชมเพื่อได้ความรู้สึกสดชื่นจากพื้นที่นี้ นอกจากเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเอกพนมมาคุณควรใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งชมสถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวนเพื่อสนุกสนานกับชาวบ้านและวิธีการทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน ทุกท่านก็สามารถเยี่ยมชมบ้านโบราณที่มีอายุกาลประมาณ๑๐๐กว่าปี ต่อมาคุณสามารถเดินทางไปยังชุมชนทำแหนมปลาเพื่อรับรู้วิธีการทำพรัอมกับสนุกสนานกับชาวบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่ง ต่อมาทุกท่านสามารถเดินทางไปยังวัดสำโรงคนงที่ประวัติเกี่ยวข้องกับสมัยโปล โป๊ดและก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดด้วย คุณควรจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเยี่ยมชมที่นั้น

๖.๓. การจัดแพ็คเก็จทัวร์ระยะเวลา๒วัน

คุณควรจะเสียสละเวลาประมาณ๒วันเพื่อจะเยี่ยมชมเมืองพระตะบองทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดพระตะบองและคุณมีทางเลือก๒ทางในการเลือก

 • ทางเลือกที่หนึ่ง อำเภอบานอนและอำเภอเอกพนม

วันแรก หมู่บ้านวัฒนธรรม/ พนมร่มสายเซาะ/ พนมบานอน สวนองุ่น/ สวนสาธารณะซอร์ เค็ง/ ทัศนียภาพเมื่อพระตะบองต้องเย็น

คุณสามารถเดินบนถนนหมายเลข๑เลียมปากแม่น้ำสตึงสังแกไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมคุณสามารถสนุกสนานกับชาวบ้านพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับวัสดุแบบประเพณีของพวกเขาซึ่งมีผลไม้ที่อร่อยๆคุณสามารถพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่นั้นด้วยและคุณสามารถเยี่ยมชมได้๔ชั่วโมงหรือเกินกว่านี้  นอกจากนี่คุณสามารถเดินทางเลียบปากแม่น้ำสตึงสังแกเหมือนเดิมเพื่อไปยังพนมบานอนคุณสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมพนมร่มสายเซาะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ ต่อมาคุณสามารถเดินทางประมาณ๓ชั่วโมงเพื่อไปยังพนมบานอนโดยการปีนขึ่นไปเยี่ยมปราสาทที่อยู่บนยอดเขาบานอนพร้อมกับทัศนียภาพจากยอดภูเขาด้วย นอกจากนี่เมื่อคุณกลับเข้าเมืองคุณอย่าลืมแวะเข้าไปชมสวนองุ่นประมาณ๒ชั่วโมงที่มีแค่พื้นที่เดียวของประเทศกัมพูชาและลองชิมรสชาติไวน์ที่ในผลิตในกัมพูชาด้วย เมื่อคุณกลับเข้าเมืองคุณก็สามารถชมทัศนียภาพสวนสาธารณะต่างๆที่มีคนมากมายพร้อมกับบรรยากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะคุณสามารถชมทัศนียภาพเมืองในตอนเย็นตามความต้องการของด้วย

       วันที่สอง ปราสาทเอกพนม / สถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน/ ชุมชนทำแหนมปลา/วัดสำโรงคนง

สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเอกพนมเป็นสถานที่แบบวัฒนธรรมของชาวบ้านเอกพนมและเมืองรพระตะบอง คุณควรจะเสียสละเวลาประมาณ๒ชั่วโมงหรือเกินกว่านี่ในการเยี่ยมชมเพื่อได้ความรู้สึกสดชื่นจากพื้นที่นี้ นอกจากเบี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเอกพนมมาคุณควรใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งชมสถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวนเพื่อสนุกสนานกับชาวบ้านและวิธีการทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน ทุกท่านก็สามารถเยี่ยมชมบ้านโบราณที่มีอายุกาลประมาณ๑๐๐กว่าปี ต่อมาคุณสามารถเดินทางไปยังชุมชนทำแหนมปลาเพื่อรับรู้วิธีการทำพรัอมกับสนุกสนานกับชาวบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่ง ต่อมาทุกท่านสามารถเดินทางไปยังวัดสำโรงคนงที่ประวัติเกี่ยวข้องกับสมัยโปล โป๊ดและก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดด้วย คุณควรจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเยี่ยมชมที่นั้น และคุณควรกลับเข้าเมืองเพื่อจะชมทัศนียภาพตอนเย็นของเมืองพระตะบอง

 • ทางเลือกที่สอง/ปราสาทสเนิง/ พนมกรอปือ/ เขื่อนกัมปิงปูย/ พนมสมโปว์ล/ พนมร่มสายเซาะ/ พนมบานอน/ สวนองุ่น /ทัศนียภาพเมืองพระตะบองตอนเย็น

       วันแรก คุณสามารถเดินทางบนถนนแห่งชาติหมายเลข๕๗เดินทางไปยังปราสาทสเนิงซึ่งมีระยะทางประมาณ๒๒.๕๙๘กีโลเมตรจากตัวเมืองคุณสามารถใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเยี่ยมชมวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นได้ ต่อมาเมื่อคุณกลับเข้าเมืองคุณสามารถเดินทางไปยังเขื่อนกัมปิงปูยได้โดยผ่านพนมกรอปือคุณควรใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเยี่ยมชมทัศนียภาพบนยอดภูเขาและประวัติของภูเขาที่เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านโบราณเกี่ยวกับ พนมสมโปว์ล พนมตรุงมอนตรุงเตียและพนมร่มสายเซาะ ต่อมาคุณต้องเดินทางไปยังเขื่อนน้ำประวัติศาสตร์กัมปิงปูยเพื่อจะชมและว่ายน้ำ ล่องเรือ พร้อมกับพักผ่อนรับประทารหารกลางวันประมาณ๓หรือ๔ชั่วโมง สถานที่ที่๔จะต้องเดินทางไปยัง พนมสมโปว์ลเพื่อเยี่ยมชมถ้ำต่างๆที่อยู่บนยอดภูเขาพร้อมกับทัศนียภาพสวยงามจากยอดเขา นอกจากนี้คุณสามารถเดินทางไปพนมบานอนตามเส้นทางลัดฉะนั้นคุณจะเดินทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวพนมร่มสายเซาะ คุณควรใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเยี่ยมชมเขานี่เพื่อรับความรู้สึกสดชื่น ต่อมาคุณสามารถเดินทางไปปราสาทบานอนพรัอมกับเยี่ยมชมพื้ที่นั้นประมาณ๓ชั่วโมงตามความต้องการของคุณ ต่อไปคุณสามารถกลับมาเมืองได้ แต่อย่าลืมเสียสละเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเยี่ยมชมสวนองุ่นและลองชิมรสชาติไวน์ของชาวบ้าน เมื่อคุณกลับเข้าเมืองคุณสามารถชมทัศนียภาพตอนเย็นของเมื่องพระตะบองได้ตามความต้องการของคุณด้วย

วันที่สอง ปราสาทเอกพนม / สถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน/ ชุมชนทำแหนมปลา/วัดสำโรงคนง

สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเอกพนมเป็นสถานที่แบบวัฒนธรรมของชาวบ้านเอกพนมและเมืองรพระตะบอง คุณควรจะเสียสละเวลาประมาณ๒ชั่วโมงหรือเกินกว่านี่ในการเยี่ยมชมเพื่อได้ความรู้สึกสดชื่นจากพื้นที่นี้ นอกจากเบี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวปราสาทเอกพนมมาคุณควรใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งชมสถานที่ทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวนเพื่อสนุกสนานกับชาวบ้านและวิธีการทำแป้งเปาะเปี๊ยะญวน ทุกท่านก็สามารถเยี่ยมชมบ้านโบราณที่มีอายุกาลประมาณ๑๐๐กว่าปี ต่อมาคุณสามารถเดินทางไปยังชุมชนทำแหนมปลาเพื่อรับรู้วิธีการทำพรัอมกับสนุกสนานกับชาวบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่ง ต่อมาทุกท่านสามารถเดินทางไปยังวัดสำโรงคนงที่ประวัติเกี่ยวข้องกับสมัยโปล โป๊ดและก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดด้วย คุณควรจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเยี่ยมชมที่นั้น เมื่อกลับเข้าคุณสามารถชมตึกต่างๆซึ่งเป็นมรดกของจังหวัดพระตะบองที่ยังแหลืออยู่ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสตลอดทางถนนหมาเลขสองครึ่งทางทิศเหนือของตลาดนัดพร้อมกับอาคารเก่าแก่มามายอีกที่อยู่ในถนนหมายเลข๑

๖.๑. การจัดแพ็คเก็จทัวร์ระยะเวลา๓วัน

ทุกท่านสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีระยะเวลา๒วันข้างต้นได้ ส่วนวันที่สามคุณสามารถเดินทางไปเที่ยวพื้นที่ไกลๆ คุณสามารถจะมีทางเลือกเยอะในการเที่ยวระยะเวลา๓วัน

 • ทางเลือกที่หนึ่ง วัดเฌอเขมา /เปรก ต็อล

วัดเฌอเขมาเป็นวัดที่สร้างขึ้นแบบโบราณและเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดด้วย คุณจะต้องนั่งเรือจึงเดินทางไปยังวัดเฌอเขมาได้ตั้งอยู่เลียมทะเลโตนเลสาบ (แม่น้ำโขง) ต่อมาคุณสามารถเดินทางไปที่อยู่อาศัยของนกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีนกมากมายกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ส่วนการเดินทางไปยัง เปรก ต็อล ต้องใช้เวลาเช้าเต็มเดินทางจากเมืองรพะตะบอง โดยเปรก ต้อลตั้งอยู่ใกล้กับจังหวังเสียมราฐฉะนั้นคุณสามารถเดินทางไปเที่ยวจังหวังเสียมราฐต่อก็ได้

 • ทางเลือกที่สอง เดินทางไปยังอำเภอรัตนเมือนดอล์ย

คุณสามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอรัตนเมือนดอล์ยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเยอะมาก อยู่นั้นคุณสามารถเที่ยวกับครอบครัวได้สนุกสนานกับน้ำตกโจลง บ๊อบปะตา เสกเซาะ รีสอร์ท ปะปู ปีจันดา รีสอร์ท ที่เป็นสถานที่มีน้ำเย็นสบายและมีต้นไม้มากมายซึ่งให้ร่มเหงาเย็นสบายคุณสามารถเที่ยวเต็มวันก็ได้

 • ทางเลือดที่สาม อำเภอสำโลด

อำเภอสำโลดเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตร คุณสามารถเยี่ยมชมไร่ของชาวบ้านได้พร้อมกับรับประทานผลไม้สดๆที่มีรสชาติหวานอร่อยด้วย โดยเฉพาะช่วงทุเรียนออกผลคุณสามารถรับประทานทุเรียนที่อร่อยๆได้อีกด้วย  นอกจากนี้คุณสามารถเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนเช่น ทมอด้อมรูต จำลองคูย ។ล។ ต่อมาคุณก็สามารถเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชื่อว่า ป่าอนุรักษ์ มาดุก ซึ่งมีป่าไม้ที่สวยงาม ถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดไพลินหรือชายแดน คุณสามารถเดินทางไปได้เพราะอำเภอสำโลดอยู่ใกลั้บไพลิน

สรุปมาการมาเที่ยวเมืองพระตะบองคือมีความอุดมสมบูรณ์และมีทางเลือกเยอะเพื่อจะให้คุณเลือกตามความชอบตรงกับเวลาที่คุณมีด้วย